ชื่อเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว = The satisfaction of undergrduates with tour guide curriculum / the Hotel and Tourism Training Institute
ผู้แต่ง อุไร มุกประดับทอง
พิมพลักษณ์ ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
รูปเล่ม 134 หน้า : ตาราง
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม Urai Mukpradabthong
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด