ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ : สรุปสำหรับผู้บริหาร = ปรีชา เจ็งเจริญ.
ผู้แต่ง ปรีชา เจ็งเจริญ
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป
รูปเล่ม 29 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม ไพรัช กาญจนการุณ
  อัญชลี เจ็งเจริญ
  อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด