ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = An evaluation of the training course on management of travel business and tour guide of the Hotel and Tourism Training Institute. Tourism Authority of Thailand
ผู้แต่ง เพ็ญสุดา ไพรอร่าม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
รูปเล่ม 126 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม Pensuda Priaram
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด