ผู้แต่ง ปาจรีย์ อินทราวุฒิ
ชื่อบทความ "ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก / ปาจรีย์ อินทราวุฒิ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 51 ฉบับที่ 5 (ธันวาคม 2554) หน้า 48-58
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด