ผู้แต่ง จริยา ชูช่วย
ชื่อบทความ Thailand Travel Mart Plus The Greater Mekoug Subregion (TTM+)2010 / จริยา ชูช่วย
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2553 ) หน้า 34
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร อนุสาร อ.ส.ท.
ฉบับ ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2553 ) หน้า 34
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด