ผู้แต่ง อภินันท์ บัวหภักดี
ชื่อบทความ "WTM 2009 Amazing Thailand Amazing Value" / อภินันท์ บัวหภักดี
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2553) หน้าที่ 30-31.
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร อนุสาร อ.ส.ท.
ฉบับ ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2553) หน้าที่ 30-31.
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด