Found: 2  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ท่องเที่ยวไทยเบิกบานในงาน MATTA Fair 2008 เมืองปีนัง" / บุญนาค พรมจีน.
ชื่อผู้แต่งบุญนาค พรมจีน.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง"ท่องเที่ยวไทยเบิกบานในงาน MATTA Fair 2008 เมืองปีนัง" / บุญนาค พรมจีน.
ชื่อผู้แต่งบุญนาค พรมจีน.
แหล่งที่มาอนุสาร อ.ส.ท.ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2551) หน้าที่ 38.
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed