Found: 2  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับผู้บริหาร โครงการประเมินผลการจัดงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งจีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.930685 จสง
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการจัดงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012 / บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งจีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอฟเคมาร์เก็ตไว้ส์จำกัด, 2555
เลขเรียกอต 915.930685 จสข
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed