Found: 2  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์, บจก.
สำนักพิมพ์บจก.อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์,
เลขเรียกอต 915.93 อลส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์, บจก.
สำนักพิมพ์บจก.อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์,
เลขเรียกอต 915.93 อธท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed