Found: 2  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแผนการท่องเที่ยวปี 2545 /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 338.4791593 กผย 2545
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแนวกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง = Tourism marketing strategy of Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province /
ชื่อผู้แต่งภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เลขเรียกวพ อต(ลป) 915.93 ภน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed