Found: 271  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ : ต้นสายธารหิมพานต์เมืองไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกชม 915.93 ทด
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตลาดน้ำ วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง / ราตรี โตเพ่งพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งราตรี โตเพ่งพัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543
เลขเรียก390.09593 รต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ / มานิต มานิตเจริญ.
ชื่อผู้แต่งมานิต มานิตเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543
เลขเรียก421.1 มจอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตำราอีสาน ตำนานร้อยเอ็ด / พระปลัดอำพร สมอาษา.
ชื่อผู้แต่งพระปลัดอำพร สมอาษา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543
เลขเรียกรอ 915.93 พต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องต้นส้มแสนรัก ภาค 2 / โจเซ่ วาสคอนเซลอส.
ชื่อผู้แต่งวาสคอนเซลอส, โจเซ่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประพันธุ์สาส์น, 2543
เลขเรียก813.5 วตส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องถามอย่าง คิด(หลาย)อย่าง / ภราเดช พยัฆวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งภราเดช พยัฆวิเชียร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน;กองวารสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียก915.93 ภถ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทะเลดอกไม้ / โสภาค สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งโสภาค สุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2543
เลขเรียก895.913 สทด
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทะเลสาบสงขลา : มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543
เลขเรียก551.482 นท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทำเนียบแหล่งท่องเที่ยว ภาคกลาง / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกอต 915.93025 สทก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทำเนียบแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกอต 915.93025 สทฉ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทำเนียบแหล่งท่องเที่ยว ภาคเหนือ / สภาสถาบันราชภัฎ.
ชื่อผู้แต่งสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกอต 915.93025 สทห
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทำเนียบแหล่งท่องเที่ยว ภาคใต้ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกอต 915.93025 สทต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า : ป่าสน ทุ่งหญ้า และลานหิน แห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกพช 915.93 ททส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องธรรมะสำหรับผู้บริหาร / พระเทพบัณฑิต.
ชื่อผู้แต่งพระเทพบัณฑิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียก294.320658407 พธ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนกเงือก : สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ
ชื่อผู้แต่งพิไล พูลสวัสดิ์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543
เลขเรียก598.892 พน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed