Found: 12,686  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" นักเดินทาง : มุกดาหาร / ยอด เนตรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยอด เนตรสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548
เลขเรียกมด 915.93 ยม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" นักเดินทาง : ระยอง / ยอด เนตรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยอด เนตรสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551
เลขเรียกรย 915.93 ยร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2556
เลขเรียกอ 912.593 สผท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : แพร่ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงศ์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารดคี, 2553
เลขเรียกพร 915.93 กนพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖ / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียก390.22 ชนน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บริษัททัวร์" คิดอย่างไร? กับโครงการส่งเสริมการซื้อสินค้าในประเทศไทย (Amazing Thailand Grand Sale) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งราชภัฎสวนดุสิต, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,
เลขเรียกอต 394.6 รบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง / ปิยะพร กัญชนะ.
ชื่อผู้แต่งปิยะพร กัญชนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
เลขเรียก677.029593 ปบผ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บันทึกระหว่างทาง อุทัยธานี บ้านไร่ ลานสัก" / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บางปะกง น้ำหนัก ขึ้น ๆ ลง ๆ" / ชะอม.
ชื่อผู้แต่งชะอม.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บ้านยางน้อย แหล่งรวมงานหัตถกรรมศิลปาชีพ" / กุ๊กกิ๊ก.
ชื่อผู้แต่งกุ๊กกิ๊ก.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ประเพณีขึ้นเขาสวาย ถวายเป็นพุทธบูชา ที่จังหวัดสุรินทร์" / ดารณี ภู่โชติ.
ชื่อผู้แต่งดารณี ภู่โชติ.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปราณบุรีถึงบางสะพาน ถนน ผู้คน และทะเล" / ธเนศ งามสม.
ชื่อผู้แต่งธเนศ งามสม.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปลาสับปะรดแห่งกองหินริเชลิว" / นัท สุมนเตมีย์.
ชื่อผู้แต่งนัท สุมนเตมีย์.
สำนักพิมพ์, 2551
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,
เลขเรียก895.914 จป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปางมะผ้า-แม่อูคอ ทางเดินของภูเขา" / กุลธิดา สืบหล้า.
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา สืบหล้า.
สำนักพิมพ์, 2551
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed