Found: 11,853  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐ เรื่องเมืองใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553
เลขเรียก390.09593 ปหต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญภาคกลาง [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญภาคเหนือ [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญภาคใต้ [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญอีสาน [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๑ ไทยฟอร์ม = 101 Thai Forms / วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
ชื่อผู้แต่งวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2550
เลขเรียก089.9593 วท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๑๑ / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสารคดี, สำนักพิมพ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547
เลขเรียก080 สปร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๔๘ ปี แห่งความภูมิใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),
เลขเรียกอต 353.78 ทสภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๕๐ ปีทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = The Golden Jubilee of the Tourism Authority of Thailand /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกอต 353.78 ทสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๖๐ ปี พระบารมีปกฟ้า / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, มปป
เลขเรียก923.1593 ยหบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๖๐ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๖๐ ปี มศว. ศรีสง่า มหานคร / สุภาพร สุกสีเหลือง.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์จำกัด, 2553
เลขเรียก915.93 สหช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๗ ความเชื่อของไทย (คติสยาม) / พลูหลวง.
ชื่อผู้แต่งพลูหลวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546
เลขเรียก133 พช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๗๕ เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง / ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ศทป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๘๐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร / สุนทรียา ศรีวรขันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุนทรียา ศรีวรขันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550
เลขเรียก294.33 สพอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๘๖ วัน นิเวศน์ศิลป์ริมแม่น้ำยม / พิน สาเสาร์.
ชื่อผู้แต่งพิน สาเสาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2552
เลขเรียก915.93 พนย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed