Found: 13,672  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง๗ รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี /
ชื่อผู้แต่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ /
เลขเรียก923.1593 ฉจป 2559
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๗๕ เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง / ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ศทป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๘๐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร / สุนทรียา ศรีวรขันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุนทรียา ศรีวรขันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550
เลขเรียก294.33 สพอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๘๖ วัน นิเวศน์ศิลป์ริมแม่น้ำยม / พิน สาเสาร์.
ชื่อผู้แต่งพิน สาเสาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2552
เลขเรียก915.93 พนย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๙ เส้นทาง ๘ วิถี แห่งอารยธรรมไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554
เลขเรียก915.93 วกส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๙ เส้นทาง ๘ วิถี แห่งอารยธรรมไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
เลขเรียก915.93 วอธ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๙๙ วัด ธรรม(ดา) พาทัวร์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทกว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 911 912
Search Tools: Get RSS Feed