Found: 13,780  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง3 วันโคตรอันตราย = 3 Day to kill / สหมงคลฟิล์ม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด.
ชื่อผู้แต่งสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด/, 2557
เลขเรียกDCM#31;D2557
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547
เลขเรียก495.111 นสว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3-30-300 กิน ดื่ม เที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987)จำกัด, 2553
เลขเรียก915.93 ทสก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง3-30-300 เล่ม 2 : กิน ดื่ม เที่ยว กับ 30 ถนนทั่วไทย / สุภสิทธิ์ รักกสิกร.
ชื่อผู้แต่งสุภสิทธิ์ รักกสิกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สยามพริ้นท์, 2554.
เลขเรียก915.93 สสส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 BEST ROUTES & DESTINATIONS AROUND THE WORLD / นิตยสารเที่ยวรอบโลก.
ชื่อผู้แต่งนิตยสารเที่ยวรอบโลก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นิตยสารเที่ยวรอบโลก, 2554
เลขเรียก910.2 นสล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 Bloggers Like Actually = รวมสุดยอดสถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว โดนใจ 30 Bloggers / ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ.
ชื่อผู้แต่งภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987)จำกัด, 2556
เลขเรียก915.93 ภรย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 day เล่ม 3 / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : openbook, 2550
เลขเรียก686.042 ภส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 Resorts นอนสบาย / กิตติ อัตถกิจมงคล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ อัตถกิจมงคล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2559
เลขเรียก647.94593 กรน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งสรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2552
เลขเรียก959.6 สปข
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี ททท. /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ,
เลขเรียกอต 353.78 ทสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปี ไทยคดีศึกษา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
เลขเรียก959.3 สทย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
สำนักพิมพ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2549
เลขเรียก327.593051 ชทจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง300 คำพ้องความหมายภาษาจีน / อัษมา มหาพสุธานนท์.
ชื่อผู้แต่งอัษมา มหาพสุธานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2551
เลขเรียก495.131 อพจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง30วัน รักซิ่ง...ชิ่งไม่ได้ = Alex & Emma / Franchise Picture.
ชื่อผู้แต่งFranchise Picture.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : FranchisePicture, 2546
เลขเรียกDCM#31;D2546
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกปร., 2555
เลขเรียก923.1593 กพศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed