Found: 91  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการประเมินผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 394.40721 อทท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท จากสปาสู่กาแฟ : กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชนในการท่องเที่ยว /
ชื่อผู้แต่งปเนต มโนมัยวิบูลย์.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
เลขเรียกอต 338.47628 ปรป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลมหายใจใต้ร่มพระบารมี / วรรณชนก สุวรรณกร.
ชื่อผู้แต่งวรรณชนก สุวรรณกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560
เลขเรียก779.32 วลจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องล่าคนระอุ = THE HUNTER''S PRAYER / บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
สำนักพิมพ์นนทบุรี : บริษัทแฮปปี้โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์จำกัด/, 2560
เลขเรียกDCM 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียก915.93 ทศพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)/, 2560
เลขเรียกDCM3 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด(มหาชน), 2560
เลขเรียก923.1593 กสป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐมัลดีฟส์ / กฤษฎา พรประภา.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา พรประภา.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียก915.495 กมด
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอังกฤษ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง / สิริภพ มหรรฆสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสิริภพ มหรรฆสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : TheLetter, 2560
เลขเรียก914.2 สอล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฮ่องกง-มาเก๊า เล่มเดียวเที่ยวได้จริง / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : TheLetter, 2560
เลขเรียก915.125 สฮม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเกาหลี(โซล) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสิภพ มหรรฆสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : TheLetter, 2560
เลขเรียก915.195 สกซ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเซียนฮอกไกโด / ณัฐพล พงศ์ศุภสมิทธ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพล พงศ์ศุภสมิทธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คู้บ, 2560
เลขเรียก915.24 ณซฮ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเซียนเวียดนาม / ลมสราญ.
ชื่อผู้แต่งลมสราญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2560
เลขเรียก915.97 ลซว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเดี๋ยวนะ นักฝัน / วรพจน์ พันธุ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บางลำพู, 2560
เลขเรียก089.95911 วดน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเที่ยวชุมชนไปกันคน อพท / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : องค์ฺการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียก915.93 อทย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed