Found: 13,765  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2556
เลขเรียกอ 912.593 สผท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : แพร่ / กฤษกร วงศ์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงศ์กรวุฒิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารดคี, 2553
เลขเรียกพร 915.93 กนพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖ /
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์มติชน,
เลขเรียก390.22 ชนน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บริษัททัวร์" คิดอย่างไร? กับโครงการส่งเสริมการซื้อสินค้าในประเทศไทย (Amazing Thailand Grand Sale) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งราชภัฎสวนดุสิต, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,
เลขเรียกอต 394.6 รบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง /
ชื่อผู้แต่งปิยะพร กัญชนะ.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์,
เลขเรียก677.029593 ปบผ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,
เลขเรียก895.914 จป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ปาย" ครั้งเดียวไม่เคยพอ / วรรณฉัตร วัฒนสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งวรรณฉัตร วัฒนสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เซ็นเตอร์พ็อยท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด, 2552
เลขเรียก915.93 วปค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ร้านค้า" และ "ผู้ประกอบการ" คิดอย่างไร? กับโครงการส่งเสริมการซื้อสินค้าในประเทศไทย (Amazing Thailand Grand Sale) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งราชภัฎสวนดุสิต, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,
เลขเรียกอต 394.6 รร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สำเพ็ง" ชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีน : ตำนานแห่งงานตรุษจีนเยาวราช /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียก306 ทสว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม /
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์มติชน,
เลขเรียก390.22 ศสย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/, 2560
เลขเรียกDCM4 C.1-4 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"แล...ล่อง ท่องสุพรรณ" / ชมรมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี.
ชื่อผู้แต่งชมรมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี.
สำนักพิมพ์สุพรรณบุรีชมรมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี, : 2545.
เลขเรียกสพ 915.93 ชล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ไปดูพิธีโกนจุกของ น้องต้น " สาวบางระมาด.
ชื่อผู้แต่งสาวบางระมาด
สำนักพิมพ์2554.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง''แนวคิด'' และ ''คำคม'' ก่อเกิด MUJI/
ชื่อผู้แต่งบริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียก650 รมจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง(รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา [e-book] / ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกอต(สต) 338.476285 จทต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed