Found: 92  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/, 2560
เลขเรียกDCM4 C.1-4 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง200 Top ฮิตเที่ยวทั่วไทย / นายรอบรู้.
ชื่อผู้แต่งนายรอบรู้.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2560
เลขเรียก915.93 นทท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCBT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกอต 338.47628 อซท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องFOODS that HEAL = มหัศจรรย์แห่งการกิน : รวบรวมเรื่องราวการกินอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีที่สามรถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆ กับชีวิตของทุกคน / ศรศมน บัวจำปา.
ชื่อผู้แต่งศรศมน บัวจำปา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซุปเปอร์ฟู้ด1969จำกัด, 2560
เลขเรียก641.302 ศมก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องFull-Time Director, Part-Time Loser / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.
ชื่อผู้แต่งธนชาติ ศิริภัทราชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แซลมอน, 2560
เลขเรียก808.88 ธฟท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องJapan Best of Seasons / รุจ ศุภรุจ.
ชื่อผู้แต่งรุจ ศุภรุจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2560
เลขเรียก915.2 รจบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องKyoto in Love / สู่ขวัญ อรรถจารุสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสู่ขวัญ อรรถจารุสิทธิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เป็ดเต่าควาย, 2560
เลขเรียก915.2 สกอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องLife, Animated / บริษัท มูฟวี่ส์ แม็ทเทอร์ จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท มูฟวี่ส์ แม็ทเทอร์ จำกัด
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทมูฟวี่ส์แม็ทเทอร์จำกัด/, 2560
เลขเรียกDCM 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องLost and Found / ฐิตวินน์ คำเจริญ.
ชื่อผู้แต่งฐิตวินน์ คำเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
เลขเรียก370.116 ฐลต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องLove, From Planet Ice / แพท บุญสินสุข.
ชื่อผู้แต่งแพท บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
เลขเรียก914.912 พลฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องMagazine ท่องเที่ยวไม่มีวีนตาย เอี่ยว (ศิวภาค เจียรวนาลี) / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/, 2560
เลขเรียกMD 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSummer Mountain Walk / ปาลิตา พิมพะกร.
ชื่อผู้แต่งปาลิตา พิมพะกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไต้ฝุ่นสตูดิโอ, 2560
เลขเรียก915.2 ปซม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องView-Finder ออกไปเจอบอลติก / ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ.
ชื่อผู้แต่งชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
เลขเรียก914.79 ชวฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / ทิพย์สุดา พุฒจร.
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา พุฒจร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกอต 338.47628 ทกจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2560 (ในรอบปี 2559) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
เลขเรียกอต 338.4791593 สพท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed