พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWanderlust : Hiking on Legendary Trials / Cam Honam.
ชื่อผู้แต่งHonan, Cam.
สำนักพิมพ์Germany : Gestalten, 2017.
เลขเรียก910.9152 HWH
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่องพระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร / กำพล จำปาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกำพล จำปาพันธ์.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAsia Tourism Trends: 2017 edition : Asia Tourism Trends: UNWTO/GTERC 2017 edition / UNWTO/GTERC.
ชื่อผู้แต่งUNWTO/GTERC.
สำนักพิมพ์Madrid : UNWTO , 2017.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ อิสราเอล โอมานและคูเวต : อิสราเอล (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCity Spaces - Tourist Places : Urban Tourism Precincts. / Bruce Hayllar.
ชื่อผู้แต่งHayllar, Bruce.
สำนักพิมพ์USA. : Elsevier, 2009.
เลขเรียกT 338.4791 HCT
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBrick / William Hall.
ชื่อผู้แต่งHall, William.
สำนักพิมพ์China : PhaidonPressLimited, 2015
เลขเรียก693.2 HBR
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแผนที่เดินทางและท่องเที่ยวกรุงเทพฯ = Bangkok Handy Atlas / บริษัท ทิงค์เน็ท จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทิงค์เน็ท จำกัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทิงค์เน็ท จำกัด, 2556.
เลขเรียกอ 912.593 ผทก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAndaman Sea Pilot : incorporating the Golf of Thailand, Vietnam, the Malacca Straits, & Darwin to Singapore 2007/2008 / Andy Donden.
ชื่อผู้แต่งDowden, Andy.
สำนักพิมพ์Phuket : IMAGEasia, 2006
เลขเรียก910.259 DAI
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องHello Taste Thailand : Open to the New Shades of Gastronomic Tourism in Thailand / Tourism Authority of Thailand.
ชื่อผู้แต่งTourism Authority of Thailand.
สำนักพิมพ์Bangkok : TAT , 2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2563 = Thai Tourism Scenario in 2020 [e-book] / กองวิจัยการตลาด. ฝ่ายวางแผน. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวางแผน. กองวิจัยการตลาด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกอต 338.4791593 ทนท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องThe Cuisine of Cambodia / Nusara Thaitawat.
ชื่อผู้แต่งNusara Thaitawat.
สำนักพิมพ์Bangkok : Nusara & Friends, 2000.
เลขเรียก641.596 NC
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเที่ยวล่าสุดสิงคโปร์ / ภูษิต ศรีดุลยกุลย์.
ชื่อผู้แต่งภูษิต ศรีดุลยกุลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทิงค์เน็ต จำกัด, 2556.
เลขเรียก915.957 ภทส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องThe Kinfolk Home : Interiors for Slow Living / Nathan Williams.
ชื่อผู้แต่งWilliams, Nathan.
สำนักพิมพ์Singapore : Artisan, 2015
เลขเรียก747.7 WKH
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มประเทศเกิดใหม่: อิสราเอล โอมานและคูเวต : โอมาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มตลาดเฉพาะ : กลุ่ม Local Experience [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แบรน์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช, 2560.
เลขเรียกอต 338.479122 ทพล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย