เดือน/ปี :  
พบ 30 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องบ้านและสวน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการตลาด 4.0 = Marketing 4.0 / ฟิลิป คอตเลอร์.
ชื่อผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2560.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCall me Oppa / ปรุงโอปป้า.
ชื่อผู้แต่งปรุงโอปปา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่น, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens: A Brief History of Humankind / แฮรารี ยูวัล โนอาห์.
ชื่อผู้แต่งแฮรารี ยูวัล โนอาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป , 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องMarketeer.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตเธียร์ , 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย = The asshole survival guide / โรเบิร์ต ไอ. ซัตตัน.
ชื่อผู้แต่งซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตำนานรักมุกอัคคี / ชาครีย์นรทิพย์.
ชื่อผู้แต่งชาครีย์นรทิพย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดี มีแต่ชนะ ไม่มีแพ้= Do IT! Marketing / เดวิด นิวเเมน.
ชื่อผู้แต่งนิวเเมน, เดวิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTourism for Development : Volume 1: Key Areas for Action / UNWTO.
ชื่อผู้แต่งUNWTO.
สำนักพิมพ์Madrid : UNWTO , 2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้ = Dry & Wet.
ชื่อผู้แต่งคุนิคะสึ, ยามาชิตะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูฟ พับบลิชชิ่ง, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคนที่ใครก็รู้ว่าคุณ / มลแมน.
ชื่อผู้แต่งมลแมน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : springbooks, 2557.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรม / บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking = Designng your life /cบิล เบอร์เนตต์.
ชื่อผู้แต่งเบอร์เนตต์, บิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบำบัดแบรนด์ บำรุงสุข = Brand therapy / สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพื่อนคู่คิด, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องแพรว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย