Found: 541  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2556
เลขเรียกอ 912.593 สผท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖ / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียก390.22 ชนน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง10 กิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก = 10ING Top Travel Activites Around the World / นิตยสารเที่ยวรอบโลก.
ชื่อผู้แต่งนิตยสารเที่ยวรอบโลก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นิตยสารเที่ยวรอบโลก, 2556
เลขเรียก910.2 ทกท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เมืองสวยในเอเชีย / กาญจนา หงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลกอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก915.04 กรอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องความสุขเล็กๆ ในเมืองไทย : My Little Happiness in Thailand / มณฑิรา จูฑะพุทธิ.
ชื่อผู้แต่งมนฑิรา จูฑะพุทธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สามสี, 2556
เลขเรียก915.93 มสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.6 ศรก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในบูรไน / อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.55 อรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ / อังคณา ทองพูล.
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.9 อรฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย / กิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.5 กรม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในลาว / ขนิษฐา โตเลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา โตเลี้ยง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.4 ขรล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ / อิสราพร โพธิ.
ชื่อผู้แต่งอิสราพร โพธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.57 อรส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
ชื่อผู้แต่งชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.8 ชรอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
ชื่อผู้แต่งชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.1 ชรม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม / สุกัญญา มกราวุธ.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา มกราวุธ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.7 สรว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในไทย / พิมพ์ชนัน สิริกุล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชนัน สิริกุุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.3 พรท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed