เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013756
หมายเลขทรัพยากรi00015785
บาร์โค้ดJN0000030
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 215 กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสาร
วันที่นำเข้า11 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0